Osnovni podaci

Puni naziv:  Pučko otvoreno učilište Petica

Sjedište:      Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac

Telefoni:
+385 47 631 436
+385 99 328 97 43
+385 99 328 97 09

Email:         poupetica@gmail.com

OIB:           80465304083
IBAN:        HR1023600001102412271               Zagrebačka banka d.d.
Temeljni kapital:     3 000,00 kn

Članovi uprave:     Mira Devčić Čleković,     Nevena Ćalina

Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Karlovcu pod brojem MBS 080905028